Report for Leerlingenvervoer

Report Creator: Thomas Wagteveld, November 23, 2020

Evaluation Commissioner: Daniël de Klerk

Summary of the evaluation findings

This accessibility report has been performed using a public, well documented evaluation- and inspection method: WCAG-EM.

This report has been created using the report tool provided by https://www.w3.org/WAI/eval/report-tool/#!/.
Leerlingenvervoer is on its way to being WCAG compliant for level AA. We have taken many steps in the right direction. There are some issues which have not been able to be tackled as of now. Reflow is a point which we decided to not tackle for the moment. According to our developers, doing this currently would’ve taken a lot of work on the backend. This is something we decided not to do for now. We will tackle this point in the future. 
We also found out during testing that 2.4.1 currently is not covered. We will need to allow users to pass blocks of repeated content.
The title of the page does not change depending on the page content. Label in name wasn’t covered enough according to our developer. We can advance this in the future.

Scope of the evaluation

Website name Leerlingenvervoer
Scope of the website

All web content of the public website of Leerlingenvervoer, located at: https://regeldit.nl/?knowledge=lvnu_meervoort

WCAG Version WCAG 2.1
Conformance target Level AA
Additional evaluation requirements

Accessibility support baseline

Chrome v85.0.4183.102
Firefox v80.0.1
Edge v85.0.564.51

Relied upon technologies
  • HTML5
  • CSS
  • SVG
  • DOM
  • Jquery
  • ECMAScript 3

Overview of audit results

Results of Level AA
Principle Level A Level AA
1. Perceivable 9 / 9 10 / 11
2. Operable 11 / 14 3 / 3
3. Understandable 5 / 5 5 / 5
4. Robust 2 / 2 1 / 1
Total 27 / 30 19 / 20

Detailed audit results

Principle 1 Perceivable

1.1 Text Alternatives

1.1.1 Non-text Content: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: All non-text content has a text alternative

Results for: (https://regeldit.nl/?knowledge=lvnu_meervoort)
Outcome: Passed

Findings:

1.2 Time-based Media

1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded): (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings:

1.2.2 Captions (Prerecorded): (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings:

1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded): (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings:

1.2.4 Captions (Live): (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings:

1.2.5 Audio Description (Prerecorded): (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings:

1.3 Adaptable

1.3.1 Info and Relationships: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

1.3.2 Meaningful Sequence: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

1.3.3 Sensory Characteristics: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Information is always conveyed in both text and sensory information.

1.3.4 Orientation: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: The application is not fixed in one orientation

1.3.5 Identify Input Purpose: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

1.4 Distinguishable

1.4.1 Use of Color: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings: Use of color is never the primary means of conveying information

1.4.2 Audio Control: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings:

1.4.3 Contrast (Minimum): (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

1.4.4 Resize text: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

1.4.5 Images of Text: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

1.4.10 Reflow: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Reflow is currently not accounted for. We will have to work on this in the future. For now this is out of reach because of the work it will require to accomplish.

Korte beschrijving:
Aan dit criterium wordt momenteel nog niet voldaan.

Oorzaak:
De afwijking op de toegankelijkheidsstandaard kon niet op tijd worden verholpen wegens de grote impact dat dit criterium op het systeem heeft.

Gevolg:
Gebruikers die gebruik maken van hoge zoom niveaus zullen minder goed in staat zijn om de content van de website waar te nemen. Specifiek op het punt van horizontale scroll.

Alternatief:
Geen alternatief

Maatregel:
In de toekomst zal reflow worden toegepast.

Planning:
01-01-2022

Brengt de uitvoering van de hier beschreven maatregel een onevenredige last met zich mee?
Nee.

1.4.11 Non-text Contrast: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

1.4.12 Text Spacing: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

1.4.13 Content on Hover or Focus: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings:

Principle 2 Operable

2.1 Keyboard Accessible

2.1.1 Keyboard: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

2.1.2 No Keyboard Trap: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

2.1.4 Character Key Shortcuts: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

2.2 Enough Time

2.2.1 Timing Adjustable: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

2.2.2 Pause, Stop, Hide: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings:

2.3 Seizures and Physical Reactions

2.3.1 Three Flashes or Below Threshold: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings:

2.4 Navigable

2.4.1 Bypass Blocks: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: We are not able to bypass repeated content blocks as of now.

Korte beschrijving:
Aan dit criterium wordt momenteel nog niet voldaan.

Oorzaak:
De afwijking op de toegankelijkheidsstandaard kon niet op tijd worden verholpen.

Gevolg:
Gebruikers die gebruik maken van toetsenbord navigatie zullen door een aantal herhaalde elementen moeten navigeren.

Alternatief:
Geen alternatief

Maatregel:
In de toekomst zal dit criterium worden toegepast.

Planning:
01-01-2022

Brengt de uitvoering van de hier beschreven maatregel een onevenredige last met zich mee?
Nee.

2.4.2 Page Titled: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: The page title is available but does not update per page

Korte beschrijving:
Pagina's hebben een titel. Echter doordat het een single-page applicatie betreft veranderd de titel niet tussen de verschillende pagina's.

Oorzaak:
Leerlingenvervoer is een single-page applicatie.

Gevolg:
Pagina titels beschrijven niet adequaat waar de betreffende pagina over gaat.

Alternatief:
Geen alternatief

Maatregel:
We gaan onderzoek doen naar de mogelijkheden om handmatig titels aan pagina's toe te voegen binnen de structuur van de single-page applicatie. Als dit mogelijk is passen wij dit toe.

Planning:
01-01-2022

Brengt de uitvoering van de hier beschreven maatregel een onevenredige last met zich mee?
Nee.

2.4.3 Focus Order: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

2.4.4 Link Purpose (In Context): (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

2.4.5 Multiple Ways: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings: The flow is lineair

2.4.6 Headings and Labels: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

2.4.7 Focus Visible: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

2.5 Input Modalities

2.5.1 Pointer Gestures: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings:

2.5.2 Pointer Cancellation: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

2.5.3 Label in Name: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Failed

Findings: Korte beschrijving:
Tekstvelden hebben geen label gekoppeld.

Oorzaak:
De afwijking op de toegankelijkheidsstandaard kon niet op tijd worden verholpen.

Gevolg:
Gebruikers zullen niet optimaal in staat zijn om koppelingen tussen label en naam te begrijpen.

Alternatief:
Placeholder teksten beschrijven wat er van de gebruiker verwacht wordt.

Maatregel:
In de toekomst zal dit criterium worden aangepakt.

Planning:
01-01-2022

Brengt de uitvoering van de hier beschreven maatregel een onevenredige last met zich mee?
Nee.

2.5.4 Motion Actuation: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Not present

Findings:

Principle 3 Understandable

3.1 Readable

3.1.1 Language of Page: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

3.1.2 Language of Parts: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

3.2 Predictable

3.2.1 On Focus: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

3.2.2 On Input: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

3.2.3 Consistent Navigation: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

3.2.4 Consistent Identification: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

3.3 Input Assistance

3.3.1 Error Identification: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

3.3.2 Labels or Instructions: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

3.3.3 Error Suggestion: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

3.3.4 Error Prevention (Legal, Financial, Data): (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

Principle 4 Robust

4.1 Compatible

4.1.1 Parsing: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

4.1.2 Name, Role, Value: (Level A)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

4.1.3 Status Messages: (Level AA)
Results for the entire sample:
Outcome: Passed

Findings:

Sample of audited web pages

Related WCAG 2 resources